Baby plat hoofd: hoe komt het en is er een manier om het te voorkomen? Heeft je baby een plat hoofd en vraag je je af hoe dit komt? In veel gevallen heeft dit te maken met de voorkeurshouding van je baby. Doordat je baby vaker in eenzelfde houding ligt, krijg je baby een plat hoofd. In de praktijk kan dit betekenen dat je baby aan een bepaalde zijde een plattere plek heeft, waardoor de schedel van je baby er ‘scheef’ uitziet. Het kan ook zijn dat je baby een plat hoofd krijgt aan de achterkant. Hier zijn medische termen, die we je natuurlijk uit gaan leggen. Snoozzz.com geeft je meer informatie over dit verschijnsel en vertelt je meer over hoe je het kunt voorkomen.

Wat is plagiocefalie precies?

Er is eigenlijk sprake van twee soorten termen die vaker door elkaar worden gebruikt. We hebben het dan op de eerste plaats over plagiocefalie en op de tweede plaats over brachycefalie. Beide termen zeggen iets over het hoofdje van een baby, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Wat is plagiocefalie precies? In dit geval hebben we het over ‘scheefgroei’. Het gaat dan om een asymmetrische afplatting van het achterhoofd. Wanneer er sprake is van een zogenaamde ‘afplatting’ die zich centraal op het achterhoofdje van de baby bevindt, dan spreken we van brachycefalie.

Baby voorkeurshouding speelt een rol

Wat heeft de baby voorkeurshouding nu te maken met de vorming van het hoofdje van je baby? Dit kán er veel mee te maken hebben, maar dit hoeft niet. Ongeveer 1 op de 5 baby’s krijgt last van een bepaalde afplatting op het hoofdje. Vaak ontwikkelt de baby een plat hoofd als het een paar weken oud is. In veel gevallen heeft dit te maken met de voorkeurshouding van de baby. Ontwikkelt je baby een voorkeurshouding waarbij hij of zij voornamelijk op de rechterzij ligt? Dan kan het zijn dat aan deze zijde een afplatting op het hoofdje ontstaat.

Afplatting hoofd baby: andere oorzaken

Als je baby een voorkeurshouding heeft, dan kan dit de oorzaak zijn. Toch hoeft dit niet. Het is ook mogelijk dat dit ligt aan de manier waarop de baby verzorgd en / of vastgehouden wordt. Veel mensen zijn rechtshandig, waardoor deze mensen de baby allemaal richting dezelfde kant vasthouden. Hierdoor raakt steeds dezelfde kant van het hoofdje het lichaam van de persoon die de baby vastheeft. Ook dit kan een belangrijke oorzaak van een plat hoofd bij je baby zijn. Er zijn ook een aantal serieuzere oorzaken bekend. Zo kan een baby een plat hoofd krijgen wanneer er sprake is van een visuele beperking of een sleutelbeenfractuur. Bij 1 op de 2.300 baby’s is er sprake van een plat hoofd doordat de schedelnaden te vroeg sluiten. Dit wordt ook wel craniosynostose genoemd.

Wanneer is een baby hoofd stabiel, en is dit relevant?

Wanneer een baby hoofd stabiel is, kan niet tot op de dag af worden gezegd. Elke baby ontwikkelt zich anders. Daarnaast is het ook zo dat de stabiliteit van het hoofdje deels afhankelijk is van de houding waarin de baby zich bevindt. Wanneer je baby ligt, dan maakt het hoofd andere bewegingen dan wanneer de baby op schoot zit. Dus, wanneer is een baby hoofd stabiel? Kijken we naar een goede balans van het hoofd, dan zien we dat de meeste baby’s na gemiddeld 20 weken goed in staat zijn om het hoofd stabiel te houden. Wanneer het hoofd van de baby stabiel is heeft in de basis niet veel te maken met afplattingen op het hoofdje, zoals vaker wél gedacht wordt. De beweeglijkheid van de nek heeft geen invloed op het ontwikkelen van een plat hoofd.

Afplatting hoofd baby komt steeds vaker voor

Zie je dat je baby een plat hoofd ontwikkelt? Dan is de kans groter dat dit centraal op het achterhoofd gebeurt dan aan een enkele kant van het hoofd. Deze afplatting op het hoofd van de baby komt steeds vaker voor en dit heeft alles te maken met het feit dat we tegenwoordig weten dat baby’s op de rug moeten slapen. We willen het risico op wiegendood natuurlijk zo veel mogelijk beperken en daarvoor is het belangrijk om de baby in de rugligging in de wieg te leggen om lekker te gaan slapen. De baby slaapt dus vrijwel altijd op de rug, tenzij de baby zichzelf om kan draaien in de wieg. Deze slaaphouding kan zorgen voor een plat hoofd van je baby.

Vorm hoofd baby: rugligging is vaak de oorzaak

De vorm van het hoofd van je baby wordt mede bepaald door de slaaphouding van de baby. Een baby ligt voor het grootste deel van de tijd op de rug, waardoor er makkelijk een afplatting van het achterhoofd ontwikkelt. Dit betekent zeker niet dat je de baby op een zij moet laten slapen! Het is altijd belangrijk om je baby in een rugligging te laten slapen. Draait je baby zelf steeds op een zijde en maak je je zorgen? Dan kun je een slaapwikkel gebruiken voor je baby. Het is altijd belangrijk om je baby op de rug te laten slapen om het risico op wiegendood tot een minimum te beperken.

Baby hoofdje scheef of plat: jongetjes hebben er meer last van

Groeit het baby hoofdje scheef, dan is er dus sprake van plagiocefalie. Groeit het baby hoofdje niet scheef, maar plat aan de achterzijde? Een afplatting centraal op het achterhoofd is brachycefalie. Beide soorten afplattingen komen voor bij zowel jongetjes als meisjes. Wel is het zo dat het risico op het ontwikkelen van een plat hoofd groter is bij jongetjes. Daarnaast is het risico op een plat hoofd bij de baby ook hoger wanneer er sprake is van een prematuur geboren baby, wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking en wanneer de baby de eerstgeborene is.

Baby afgeplat hoofdje: is het een probleem?

Heeft je baby een plat hoofd en maak je je zorgen of dit een probleem is? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op. Als je baby een afgeplat hoofdje heeft, dan wordt dit het vaakst gezien als vooral een probleem op cosmetisch gebied, wat geen directe invloed heeft op de gezondheid of ontwikkeling van de baby. Toch is het wel zo dat baby’s met een afgeplat hoofdje makkelijker ‘eenzijdig gericht’ zijn, waardoor het risico bestaat dat zij zich motorisch niet optimaal ontwikkelen. Een afgeplat hoofdje kan dan ook een negatieve invloed hebben op de motoriek. Dit geldt niet voor elke baby met een plat hoofd, maar het kán wel van toepassing zijn. Het is dan ook altijd goed om te proberen om het te voorkomen.

Plat hoofdje baby: hoe kun je het voorkomen?

Een plat hoofdje bij je baby, aan de achterzijde van het hoofd, wordt vaak veroorzaakt doordat de baby veel op de rug ligt. Je kunt dit voorkomen door je baby bewust met het hoofdje in een andere houding te laten liggen. Dit geldt ook voor wanneer je de baby vasthoudt of in een babynestje legt om te ontspannen. Plaats het hoofdje de ene keer naar links en de andere keer naar rechts. Let op: zorg er wel altijd voor dat je baby slaapt in een rugligging! Draait je baby zelf het hoofdje steeds naar één kant in de wieg? Dan heeft je baby een voorkeurshouding ontwikkelt. Het kan goed zijn om aan de andere kant van de wieg of box iets moois te hangen, zoals een speeltje met geluid, waardoor de baby het hoofdje ook graag die kant op draait.

Baby plat hoofd voorkomen: wat kun je nog meer doen?

De grootste invloed op het ontwikkelen van een afgeplat hoofd is de slaaphouding. Toch zijn er meer zaken waar je rekening mee kunt houden als je wilt voorkomen dat je baby een plat hoofd ontwikkelt. Bij het voeden van je baby kun je de baby steeds een andere kant op leggen. Je maakt dit voor jezelf comfortabeler door een voedingskussen te gebruiken. Is je baby wakker? Dan is het goed om je baby af en toe ook op de buik te laten liggen. Dit kan bijvoorbeeld op een speelkleed. Uiteraard is het wel belangrijk dat je erbij blijft, voor de veiligheid, maar laat je baby vooral lekker vrij bewegen.